Bạn có 0 sản phẩm trong giỏ hàng

GIÁ TIỀN HỢP LÝ

Mua Phim 1 Lần, Bảo Hành Trọn Đời

BẤT CHẤP ĐỊA LÝ

Dễ Dàng Mua Phim Dù Bạn Ở Đâu

HỖ TRỢ THÀNH Ý

Cố Gắng Giải Đáp - Cố Gắng Đáp Ứng

Vũ Lạc Truyền Kỳ

0 reviews / Write a review

Phim cổ trang Trung Quốc : Vũ Lạc Truyền Kỳ

Tên khác : Mộc Phủ Phong Vân 2 / Vũ Điệu Tử Thần

Tên tiếng Anh : Legend Of Music And Dance / The Legend of Dancing Prince 2013 舞乐传奇

Diễn viên chính : Lâm Canh Tân, Choo Ja Hyun, Vu Vinh Quang, Tuyên Lộ, Tô Sảnh Vi, Hồ Hải Phong, Đường Quốc Cường, Triệu Văn Tuyên, Vương Lực Khả, Tôn Vỹ...

Chọn dạng phim*
Audio - Ngôn ngữ*
Thời gian dự kiến nhận phim*

$28.00

Số lượng: 

Phim bộ Trung Quốc : Vũ Lạc Truyền Kỳ

  • Tên khác : Mộc Phủ Phong Vân 2 / Vũ Điệu Tử Thần
  • Tên tiếng Anh : Legend Of Music And Dance / The Legend of Dancing Prince 舞乐传奇
  • Năm : 2013
  • Độ dài : 42 tập
  • Định dạng : MKV - HD 720P / 1080P
  • Ngôn Ngữ : 2 audio Lồng Tiếng Việt + Tiếng Hoa

Diễn viên chính : Lâm Canh Tân, Choo Ja Hyun, Vu Vinh Quang, Tuyên Lộ, Tô Sảnh Vi, Hồ Hải Phong, Đường Quốc Cường, Triệu Văn Tuyên, Vương Lực Khả, Tôn Vỹ...

 

Version 1080p 

 

Version 720p

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Vũ Lạc Truyền Kỳ

Liên lạc và hỗ trợ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.