Bạn có 0 sản phẩm trong giỏ hàng

GIÁ TIỀN HỢP LÝ

Mua Phim 1 Lần, Bảo Hành Trọn Đời

BẤT CHẤP ĐỊA LÝ

Dễ Dàng Mua Phim Dù Bạn Ở Đâu

HỖ TRỢ THÀNH Ý

Cố Gắng Giải Đáp - Cố Gắng Đáp Ứng

Thượng Hải Ngày Sương Mù

0 reviews / Write a review

Phim bộ Trung Quốc : Thượng Hải Ngày Sương Mù

Tên khác : Như Sương Như Mưa Lại Như Gió

Tên tiếng Anh : Symphony Of Rain 2000 像雾像雨又像风

Diễn viên chính : Trần Khôn, La Hải Quỳnh, Châu Tấn, Lục Nghị, Lý Tiểu Nhiễm, Tôn Hồng Lôi...

Chọn dạng phim*
Audio - Ngôn ngữ*
Thời gian dự kiến nhận phim*

$45.00

Số lượng: 

Phim bộ Trung Quốc : Thượng Hải Ngày Sương Mù

  • Tên khác : Như Sương Như Mưa Lại Như Gió
  • Tên tiếng Anh : Symphony Of Rain 像雾像雨又像风
  • Năm : 2000
  • Độ dài : 30 tập
  • Định dạng : 10 DVD9 Retail hoặc MKV 1080P / 4K
  • Ngôn Ngữ : 2 track audio Lồng Tiếng Việt & Mandarin

Diễn viên chính : Trần Khôn, La Hải Quỳnh, Châu Tấn, Lục Nghị, Lý Tiểu Nhiễm, Tôn Hồng Lôi... 

 

Phim Bộ Trung Quốc - Thượng Hải Ngày Sương Mù

Phim Bộ Trung Quốc - Thượng Hải Ngày Sương Mù

Phim Bộ Trung Quốc - Thượng Hải Ngày Sương Mù

Phim Bộ Trung Quốc - Thượng Hải Ngày Sương Mù

Phim Bộ Trung Quốc - Thượng Hải Ngày Sương Mù

Phim Bộ Trung Quốc - Thượng Hải Ngày Sương Mù

Phim Bộ Trung Quốc - Thượng Hải Ngày Sương Mù

Phim Bộ Trung Quốc - Thượng Hải Ngày Sương Mù

Phim Bộ Trung Quốc - Thượng Hải Ngày Sương Mù

Phim Bộ Trung Quốc - Thượng Hải Ngày Sương Mù

Phim Bộ Trung Quốc - Thượng Hải Ngày Sương Mù

Phim Bộ Trung Quốc - Thượng Hải Ngày Sương Mù

Phim Bộ Trung Quốc - Thượng Hải Ngày Sương Mù

Phim Bộ Trung Quốc - Thượng Hải Ngày Sương Mù

Phim Bộ Trung Quốc - Thượng Hải Ngày Sương Mù

Phim Bộ Trung Quốc - Thượng Hải Ngày Sương Mù

Phim Bộ Trung Quốc - Thượng Hải Ngày Sương Mù

Phim Bộ Trung Quốc - Thượng Hải Ngày Sương Mù

Phim Bộ Trung Quốc - Thượng Hải Ngày Sương Mù

Phim Bộ Trung Quốc - Thượng Hải Ngày Sương Mù

Phim Bộ Trung Quốc - Thượng Hải Ngày Sương Mù

Phim Bộ Trung Quốc - Thượng Hải Ngày Sương Mù

Phim Bộ Trung Quốc - Thượng Hải Ngày Sương Mù

Liên lạc và hỗ trợ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.