Bạn có 0 sản phẩm trong giỏ hàng

GIÁ TIỀN HỢP LÝ

Mua Phim 1 Lần, Bảo Hành Trọn Đời

BẤT CHẤP ĐỊA LÝ

Dễ Dàng Mua Phim Dù Bạn Ở Đâu

HỖ TRỢ THÀNH Ý

Cố Gắng Giải Đáp - Cố Gắng Đáp Ứng

Hạ Chí Chưa Tới

0 reviews / Write a review

Phim Trung Quốc : Hạ Chí Chưa Tới

Tên tiếng Anh : Rush to the Dead Summer 2017 夏至未至

Diễn viên chính : Trần Học Đông, Trịnh Sảng, Bạch Kính Đình, Sài Bích Vân, Trịnh Hợp Huệ Tử, Hạ Tử Đồng, Bàng Hãng Thần, Trương Siêu, Vương Ngọc Văn, Hồ Nhất Thiên, Nghê Cảnh Dương, Hà Giai Tuyên, Lý Hiện...

Chọn dạng phim*
Audio - Ngôn ngữ*
Thời gian dự kiến nhận phim*

$30.00

Số lượng: 

Phim bộ Trung Quốc : Hạ Chí Chưa Tới

  • Tên tiếng Anh : Rush to the Dead Summer 夏至未至
  • Năm : 2017
  • Độ dài : 48 tập
  • Định dạng : MKV - HD 1080P / 4K
  • Ngôn Ngữ : 2 track audio Lồng Tiếng Việt & tiếng Hoa

Diễn viên chính : Trần Học Đông, Trịnh Sảng, Bạch Kính Đình, Sài Bích Vân, Trịnh Hợp Huệ Tử, Hạ Tử Đồng, Bàng Hãng Thần, Trương Siêu, Vương Ngọc Văn, Hồ Nhất Thiên, Nghê Cảnh Dương, Hà Giai Tuyên, Lý Hiện... 

Liên lạc và hỗ trợ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.